Hiperkapni

Kandaki karbon dîoksit miktarının artması

Sağlık Terimlerinde Ara