Hiperfonezi

Akciğerlerde hava artışına bağlı olarak göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla (bir elin parmaklarıyla Öteki elin sırtına vurularak bu elin altındaki bölgeden gelen sesin dinlenmesi) alınan seste artış.

Sağlık Terimlerinde Ara