Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.

Sağlık Terimlerinde Ara