Hiperazotemi

Kandaki üre miktarının 0,40 gr/lt'nin üzerine çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara