Hıımor (Suyuk)

insan vücudunda değişik yapı ve biyolojik işlevleri olan sıvı ya da yan sıvı maddeleri tanımlayan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara