Hickman Kateteri

Ameliyatla damara konan ve kan alma tedavi işlerinde kullanılan özel hortum.

Sağlık Terimlerinde Ara