Hibridizasyon

iki ayn saf ırka ait bireylerin çiftleşmesi; melezleştirme

Sağlık Terimlerinde Ara