Heterosis

(melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.

Sağlık Terimlerinde Ara