Hepatosplenografİ (Splenoportografİ)

Dalağa doğrudan İyot içeren suda çözünür bir kontrast madde verildikten sonra dalak ve karaciğerin radyolojik yöntemlerle incelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara