Hepatosentez

Mikroskopla incelemek üzere karaciğerden örnek alma tekniği.

Sağlık Terimlerinde Ara