Hepatom

Karaciğer hücrelerinden kaynaklanan tümör

Sağlık Terimlerinde Ara