Hepatografi

Damar yoluyla verilen kontrast maddenin retiküloen-dotelyal sistem hücreleri tarafından tutulması

Sağlık Terimlerinde Ara