Hepatizasyon (Karaciğerleşme)

Akciğerlerin patolojik bîr süreç sonunda karaciğer dokusuna benzeyen bir görünüm kazanması.

Sağlık Terimlerinde Ara