Hepatit B Virüsünün "E" Antijeni (Hbeag)

Hepatit B enfeksiyonunun ilk evrelerinde kanda beliren antijen.

Sağlık Terimlerinde Ara