Hepatektomi

Karaciğerin kısmen ya da tümüyle cerrahi olarak çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara