Hemostaz

Kanamanın durması.

Sağlık Terimlerinde Ara