Hemositometri

Bir alet yardımıyla kanın biçimli hücrelerinin mikroskopta sayılması.

Sağlık Terimlerinde Ara