Hemosideroz

Alyuvar hemoglobininden açığa çıkan demiri içeren hemosiderin pigmentinin dokularda aşın miktarlarda birikmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara