Hemoperikart

Kalp boşluğundan ya da kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zan boşluğuna kan geçmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara