Hemopati

Kan ve kan yapıcı organların (kemik iliği, dalak, lenf bezleri) hastalıklarını belirten genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara