Hemolizin

Değişik mikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok, klostridyum) ürettiği zehirli madde.

Sağlık Terimlerinde Ara