Hemoliz

Alyuvarın parçalanarak hemoglobin içeriğinin açığa çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara