Hemokromositometrik İnceleme (Tam Kan Sayımı)

insan kanındaki hücrelerin İncelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara