Hemodiyaliz

Kandaki artık maddelerin mekanik yolla uzaklaştırılması

Sağlık Terimlerinde Ara