Hemoaglütinin

Alyuvarlar başta olmak üzere kanın biçimli öğelerinin kümeleşmesine ya da kümeleşerek çökmesine neden olan antikorlar.

Sağlık Terimlerinde Ara