Hemoaglütinasyon

Özgül antikorların etkisi (bak. hemoaglütinin; kriyoag-lütinin) ya da başka mekanizmalarla kandaki alyuvarların kümeleşmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara