Hemisfer (Yarıküre)

Anatomide merkezi sinir sisteminin bölümlerini, özellikle beynin (beyin yarıküreleri) ve beyinciğin (beyincik yarıküreleri) simetrik parçalarım tanımlamak için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara