Hemiparezi

Vücudun bir tarafının az hissetmesi

Sağlık Terimlerinde Ara