Hemimeli

Bir ya da her iki kol ve bacağın yansının doğumsal olarak bulunmaması.

Sağlık Terimlerinde Ara