Hemilaminektomi

Bİr omurun sol ya da sağ yapraksı çıkıntısının (lamina) cerrahi girişimle çıkanlması.

Sağlık Terimlerinde Ara