Hematosalpenks

Bir ya da her iki Fallop borusunda (salpenks) kan birikmesiyle oluşan patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara