Hematoraetra

Dölyatağı boşluğunda âdet kanının birikmesiyle beliren patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara