Hematopoez

Kan hücrelerinin (alyuvar, akyuvar) yapımı ve olgunlaşma süreci.

Sağlık Terimlerinde Ara