Hemaglütinasyon

Kan yuvarlarının aglütinasyonu.

Sağlık Terimlerinde Ara