Hem

Porfirin ile demirin oluşturduğu bileşik (demir iki değerlikli iyon halindeyse feıroporfirin, üç değerlikliyse ferriporfirin adıyla anılır).

Sağlık Terimlerinde Ara