Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

İstanbul / Şişli

Telefon:(0212) 248 94 30
Fax:(0212) 248 94 36
Adres:Cumhuriyet Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi No:39
Website:www.tohumotizm.org.tr

Harita

Tohum Otizm Vakfı; temeli 2001 yılının Nisan ayında atıldı.15 Nisan 2003 tarihinde kâr amacı gütmeyen, kamu yararına bir sağlık ve eğitim vakfı olarak kurulmuştur.

Sayın Mine Narin 2000 yılında uğraşı terapisi eğitimini, Amerika'da tesadüfen bir yakınının ihtiyacı dolayısıyla izlemiş ve Türkiye'ye döndüğü sırada Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşı olan ve otizmli bir çocuğu bulunan Aylin Sezgin ile bu terapi hakkında sohbet ederken gelişim sorunu olan çocukların 3 temel eğitiminden biri olan Uğraşı Terapisi Eğitimi'nin ülkemizde uygulanmadığını öğrenmiştir.

Vakfın toplam 26 kurucusu vardır. Tohum Otizm Vakfı'nın kuruluşu 2 yıllık ön çalışma sonucunda gerçekleşmiştir.

Tohum Otizm Vakfı'nın temelde kuruluş amacı; otizmli ve gelişim sorunu olan çocukların erken tanısı ve eğitimidir.

Başlangıçta 2 terapi odasında 2 eğitimci, 1 aile eğitim danışmanı, 2 personelle başladığımız eğitim çalışmalarında 20 çocuğa hizmet verirken bugün İstanbul Şişli'de 3 dönüm arazi içerisindeki binası ve ek binası ile hizmet vermektedir.

Tohum Otizm Vakfı “Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu” (YGB) olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kurulan, kâr amacı olmayan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Vizyonumuz

Tohum Otizm Vakfı’nın vizyonu, Türkiye’de “Otizm veya diğer Yaygın Gelişim Bozuklukları”nın erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık ve eğitim gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Misyonumuz

 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların ve ailelerinin çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları, daha sonra ise en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmeleri,
 • Otizm ve diğer YGB konusunda gereken eğitimi vermek üzere eğitmen kadroları yetiştirilmesinin özendirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
 • Otizm ve diğer YGB konusunda ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Otizm ve diğer YGB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • Otizm ve diğer YGB konusunda bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması.

Vakfımızın Amaçları

 • Erken tanı ve gelişim izleme yöntemlerinin önemini tanıtmak,
 • Erken tanı ve ölçümlerde gelişmiş ülkelerde uygulanan bilimsel tanı yöntemlerinin kullanılmasını ve standardizasyonunu sağlamak,
 • Erken çocukluk ve okul öncesi dönemdeki otizmli ve YGB olan çocukların eğitimi için geliştirilmiş eğitim modellerini tam olarak uygulayan özel eğitim okul ve merkezleri kurmak, kaynaştırma eğitimi veren okullarla işbirliği içinde olmak, eğitim ve öğrenim kurullarına danışmanlık desteği vermek,
 • Otizm ve YGB konusunda tanı ve eğitim yöntemleri ile ilgili eğitici ve uzman yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Otizm ve YGB konusunda üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör ve devlet kuruluşları ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yaparak tanı merkezlerini, tanı yöntemlerini ve erken tanı bilincini yaygınlaştırmak ve taramaların yapılmasını sağlamak,
 • Otizm ve YGB olan çocukların ailelerine ve ilgili kişilere bilgi ve destek hizmetleri vermek ve bu konuda tanı, terapi, tedavi, eğitim ve sosyal olanaklar alanlarını kapsayan, dünyadaki gelişmeleri takip etmek amacıyla, içinde geniş bir kütüphanenin de bulunduğu bir bilgi merkezi kurmak,
 • Otizm ve YGB olan çocuklar, aileleri, eğitmenleri, yuva ve ilköğretim öğretmenleri için özel eğitim hizmetleri geliştirmek ve ülke çapında bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Otizm ve YGB olan çocukların temel eğitim sistemine hazırlanmalarını ve örgün eğitim sisteminde desteklenerek eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak,
 • Kamuoyunu ve devletin karar mekanizmalarını, otizm ve YGB olan çocukların ve ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgilendirmek ve yasal hakların genişletilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

İlkelerimiz

 • Bilimsellik,
 • Önderlik ve öncülük,
 • Paylaşımcılık,
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,
 • Kaynaklarda etkinlik,
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek.

Diğer Şişli Hastaneleri