Özel Eskişehir Onvak Hastanesi

Eskişehir / Eskişehir Merkez

Telefon:(0222) 224 13 40
Fax:(0222) 224 13 41
Adres:Akarbaşı Mahallesi Şehit Yusuf Turgut Sokak No: 5
Website:www.onvakhastanesi.com

Harita

Organ nakli vakfının amacı, vakıf bünyesinde kurulacak ünitelerde, çeşitli organ nakillerine zemin hazırlamak için alt yapıyı kurmak, nakillere hazırlık üniteleri ve böbrek hastaları için hemodiyaliz, periton diyaliz ve hipertansiyon üniteleri ile bunları bünyesinde toplayacak hastane ve hastanenin alt yapısını oluşturan üniteleri kurmak, gene hastaneye ek olarak kalacak yerleri olmayan hastaların ve hastaneye hizmet edebilecek otel ve ücretli misafirhane, personel için lojman ve hizmet binaları ile bu hizmet ve ünitelere yardımcı tesisler kurmaktır.

Bu kuruluşları kurmanın yanında kuruluşların iç donanımlarını oluşturacak alet, teçhizat, alt yapı gereçlerini temin etmek, bunları iç piyasadan ve ihtiyaç halinde ithal yolu ile sağlamak, personel ihtiyacını karşılayarak kuruluşların çalışırlığını temin etmektir.

Misyonumuz

Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz.

Vizyonumuz

Uzmanlaştığımız her alanda ülkemizde sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile ilklerin içinde yer almayı, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek gelişimine katkıda bulunmayı ve bu çalışmaları akademik ortamda da sürdürmeyi hedefleyen bir sağlık kuruluşuyuz.

Diğer Eskişehir Merkez Hastaneleri