İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul / Fatih

Telefon:0(212) 414 30 00
Fax:0(212) 632 00 50
Adres:Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34098, Cerrahpaşa
Website:www.ctf.istanbul.edu.tr

Harita

Misyonumuz

  • Bilinçli, araştırıcı ve sorumluluk sahibi, iyi hekim yetiştirmek,
  • Bu inançla, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, sağlık sorunlarını çözme ve iyileştirme alanında çalışacak doktorları, gerekli girişimleri yapabilecek çağdaş bilgi ve beceri donanımına sahip olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz

  • Uluslararası standartlarda bilgi sahibi, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı konularında duyarlı, etik değerlere bağlı, doğru tanı koyup, doğru tedavi uygulayan iyi hekim yetiştirmek,
  • Topluma kaliteli, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak,
  • Ülke gereksinimlerinin çözümüne ve evrensel tıbba katkıda bulunacak araştırmalar yapmaktır.

Diğer Fatih Hastaneleri