İstanbul Patoloji Grubu

İstanbul / Şişli

Telefon:(0212) 231 76 34
Fax:(0212) 232 29 46
Adres:Valikonağı Caddesi Eser Palas Apt. No: 125 Daire: 2
Website:www.istanbulpatoloji.com

Harita

Laboratuarımızda her nevi biyopsi materyalinin; insizyonal ve eksizyonal ameliyat piyeslerinin ve radikal operasyonlarda rezeke edilen dokuların histopatolojik takibi ve tanısı yapılmaktadır. Hizmet verdiğimiz hastanelerin bünyelerinde kurduğumuz cryostat cihazları ile ameliyat sırasında güvenilir frozen section konsültasyonu verilmektedir.

Thin-prep® sıvı bazlı servikovajinal smear preparasyonları da dahil her nevi sitolojik mayinin (efüzyonlar, idrar, mesane yıkantı sıvısı, balgam, bronkioalveolar lavaj mayi, serebrospin sıvı gibi) sitolojik incelenmesi ve yüzeyel (cilt, tükürük bezleri, tiroid, lenf bezleri gibi) kitlelerin ince iğne aspirasyon örneklerinin bizzat hasta başında hücre yeterliliğinin değerlendirilmesi, bünyemizdeki patologlar tarafından yapılmaktadır.

Diğer Şişli Hastaneleri