İstanbul Ağrı Merkezi

İstanbul / Beşiktaş

Telefon:(0212) 324 01 48
Fax:(0212) 324 01 48
Adres:Çamlık Caddesi 3.Levent (Sabancı Center Arkası)
Website:www.agritr.com

Harita

Tıbbın genel ahlaki kuralları içinde hastanın bilimsel değerlerden ödün vermeden incelenmesi ve bir sonuca varılması ön koşuldur. Bu da ancak her dalın kendi sınırları içerisinde sınırlı kalma dürüstlüğü ile mümkündür. Hastanın yalnızca hekimin denetiminde tedavisi yeterli değildir. Hastanın yakındığı ağrı konusunda eğitilmesi, ağrısı ile kendisinin başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi, kullandığı ilaçlar konusunda bilgilendirilmesi ile gerçek anlamda başarı sağlanabilir. İşte bu yüzden Ağrı Merkezi gereklidir. Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ile artık dünya, bir bütün haline geldi. Gelişen teknolojik olanakların paylaşılması, bilgi birikimlerinin tüm insanlığın hizmetine verilmesini sağladı. Ağrı konusunda son 20 yıldır elde edilen büyük ilerlemelerin ve bilgi birikiminin paylaşılabilmesi amacı ile 1995 yılının kasım ayında merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Dünya Ağrı Enstitüsü kuruldu.

Merkezimize başvuran hastalar elemanlarımız tarafından karşılandıktan sonra önce uzman bir hekim tarafından değerlendiriliyor. Daha sonra yine bir ekip halinde Prof. Dr Serdar Erdine ve diğer öğretim üyeleri tarafından ele alınıyor ve değerlendiriliyor. Hastanın tanısı konduktan sonra hasta ve yakınlarına hem hastalıkla ilgili hem de uygulanması düşünülen tedavi yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılıyor.

  Bu sırasa hastaya uygulanacak olan tedavi yöntemlerinin yararları, zararları, olası etkileri ve yan etkileri ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra hasta ve yakınlarının onamı alınıyor. Ağırlıklı olarak girişimsel yöntemlerin uygulandığı merkezimizde hasta girişim onayı verdikten sonra hastamız üç-dört saatlik bir açlık süresinden sonra tedaviye alınıyor. Tedavisi uygulanan hasta bir hafta sonra, biray,ikiay ve üç ay sonra kontrollerden geçiriliyor.

 Hastayla ilgili her türlü tıbbi bilgi yazılı olarak elde edilmesinen yanısıra bilgisayar ortamında saklanıyor. Merkezimizin 10 yıllık bir hasta arşivi bilimsel olarak saklanıyor ve uygulanan tedavi yöntemlerinin istatistiksel olarak değerlendirilerek  bilimsel ortamda diğer meslektaşlarımızın bilgilerine sunuluyor.

Diğer Beşiktaş Hastaneleri