Hastane

Hastaların yatırıldığı, hastalıkların tanısının koyulduğu ve tedavi edildiği kuruluş.

Sağlık Terimlerinde Ara