Hareket Sistemi

Hareketi sağlayan anatomik yapıların bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara