Hapten

Bîr proteine bağlanmadan antikor oluşumuna yol aça-mayan eksik antijen(*).

Sağlık Terimlerinde Ara