Hamarsi

Embriyonun gelişim döneminde beliren oluşum bozukluğu; en belirgin özelliği birkaç normal dışı dokunun bir araya gelmesidir

Sağlık Terimlerinde Ara