Halk Sağlığı

Tek başına bireyi değil, bireylerin oluşturduğu kitleyi kapsamı İçine alan koruyucu ve sosyal tıp uygulamaları.

Sağlık Terimlerinde Ara