Gündüz Körlüğü (Hemeralopi)

Görme yeteneğinin zayıf ışıkta İyi olmasma karşın güçlü ışıkta zayıf olması.

Sağlık Terimlerinde Ara