Gülme

Psikolojide, komik bir olaya bağlı olarak ortaya çıkan ve neşelilik durumunu izleyen olgu.

Sağlık Terimlerinde Ara