Gözleri Kısmak

Gözkapağı kasının istençli olarak kasılması

Sağlık Terimlerinde Ara