Gonoreaksiyon

Belsoğukluğu (gonokok) enfeksiyonu tanısında kullanılan serolojîk inceleme.

Sağlık Terimlerinde Ara