Gonion

Altçene açısına karşılık düşen nokta

Sağlık Terimlerinde Ara